Taste of MN – 20 Washington Plaza Stage

Taste of Minnesota 20 Washington Plaza, Minneapolis

Solo set at Taste of Minnesota 11:15 a.m. -12:30 p.m. 20 Washington Plaza Stage. First time at Taste of MN!